Süt Toplama

Resim

SÜT TOPLAMA
Merkezimizde;

* Süt Alım Ünitesi
* Laboratuvar
* Araç ve Makina Parkı
* Yem Satış Deposu bulunmaktadır.

Hayvancılığın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında gerekli olan tüm birimler ile bütünleşmiş bir yapıya sahip olan Avcı Tarım; bugün Türkiye hayvancılığının sorunlarına çözüm olacak bir modeldir. Bölgedeki süt hayvancılığının gelişmesinde en önemli unsurdur.
Çiftliklerde ve köylerde yerinde soğutma sağlanarak depolanan sütler, merkezdeki laboratuarda gerekli analizleri yapıldıktan sonra yerinden veya merkeze getirilerek, gıda güvenliğine uygun bir şekilde, soğuk zincir altında sanayiciye sevk edilmektedir.
Avcı Tarım, sütün kontrollü bir şekilde soğuk zincir altına alınması konusundaki çalışmalarını bölgesel olarak sürdürerek gün geçtikçe büyümektedir.
Avcı Tarım, ortaklarına, yem, ekip-ekipman ve mazot desteği sağlayarak üretim maliyetlerini düşürmede ve piyasa şartlarına karşı korumaktadır.

 

Başlık
X